AKTUALNOŚCI
Szanowni Państwo,
mając na uwadze profil naukowy Międzynarodowych
Kongresów Azjatyckich (wcześniej
międzynarodowych azjatyckich konferencji
naukowych) i otwarcie jego organizatorów na
inicjatywę poszerzenia zakresu tematycznego tych
spotkań o kolejne zagadnienia i nowe obszary
geograficzne, w tym region Bliskiego Wschodu i
Afryki Północnej, chciałabym zaprosić Państwa do
współtworzenia bloku poświęconego problemom
politycznym, społecznymi i gospodarczym państw tego
regionu.
Copyright © 2017 WAM  •   All Rights reserved   •   E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
REJESTRACJA
PROGRAM
UCZESTNICY
OFERTA
DLA FIRM
AKTUALNOŚCI
KONTAKT
PUBLIKACJE
O KONGRESIE
LOGISTYKA
ORGANIZATORZY
PARTNERZY
V MIĘDZYNARODOWY KONGRES AZJATYKI
11.09.2017 r.

Miło nam poinformować, że dzisiaj zaczęła funkcjonować strona internetowa
V Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Oznacza to, że rozpoczęliśmy
rejestrację uczestników. Stopniowo będziemy zamieszczać informacje o
założeniach Kongresu i stanie przygotowań organizacyjnych.
V Międzynarodowy Kongres Azjatycki odbędzie się w Toruniu w dniach 9-11
maja 2018 r.
Zapraszamy do udziału!
W spotkaniu uczestniczyli: prof. dr hab. Joanna Marszałek Kawa - kierownik
naukowy Kongresu, Karolina Targus - sekretarz Kongresu oraz Iwona
Nadolska-Bartosiak - dyrektor Wydawnictwa Adam Marszałek.
AZERBEJDŻAN NA KONGRESIE
14.09.2017 r.

Pragniemy poinformować, że w wyniku konsultacji przeprowadzonych z
kierownikiem naukowym V Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego prof.
dr hab. Joanną Marszałek-Kawą oraz ambasadorem Republiki Azerbejdżanu
w Polsce JE Hasanem Hasanovem prezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr
Adam Marszałek zdecydował, że gościem honorowym tego wydarzenia będzie
Azerbejdżan.
REKTOR TRETYN PATRONEM KONGRESU
21.09.2017 r.

Pod koniec września odbyło się spotkanie JM prof. zw. dr. hab. Andrzeja
Tretyna z prezesem Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr. Adamem Marszałkiem.
Głównym tematem rozmowy było omówienie stanu przygotowań do V
Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Pan Rektor od wielu lat wspiera
to wielkie naukowe wydarzenie obejmując nad nim patronat. Rektor UMK
zadeklarował chęć szerszego udziału kierowanej przez niego uczelni w piątej
edycji Kongresu.
Kolejny, V Międzynarodowy Kongres Azjatycki, który odbędzie się w dniach
9-11 maja 2018 roku, a jego tematykę przewodnią wyznacza tytuł „Kierunek
Azja. Różnorodność, odmienność, dialog”, jest 12. już edycją corocznego
spotkania naukowców zainteresowanych problematyką azjatycką i zgodnie z
zamierzeniem organizatorów ma stać się największym wydarzeniem
naukowym w Europie poświęconym tej tematyce. Niezbędna jest zatem
konieczność nie tylko zasygnalizowania, ale przedstawienia i omówienia w
szerokim spektrum tematów i zagadnień, kontekstów i odniesień,
problemów politycznych, społecznych i gospodarczych Bliskiego Wschodu i
Afryki Północnej, włączając w ten region zarówno państwa świata
arabskiego, jak i Turcję, Iran czy Izrael.
Mam przyjemność zaprosić do grona referentów - w imieniu organizatorów
Kongresu i swoim własnym - kolegów orientalistów, w tym przede wszystkim
arabistów, turkologów, iranistów, hebraistów i islamologów, a także
politologów, socjologów, religioznawców i kulturoznawców oraz wszystkich
tych, których zainteresowania badawcze oscylują wokół wymienionych
zagadnień.
Żadnych wątpliwości nie budzi dziś bowiem fakt, że wydarzenia i zmiany
zachodzące na różnych płaszczyznach na Bliskim Wschodzie i w Afryce
Północnej stają się determinantą sytuacji geopolitycznej, społeczno-
kulturowej i gospodarczej nie tylko państw tego regionu, ale i regionów
sąsiednich, odbijają się głośnym echem na innych kontynentach, a ich
reperkusje sięgają daleko poza ten obszar, wywierając zasadniczy wpływ na
rozwój świata w XXI wieku. Mam nadzieję, że Kongres będzie okazją do
przedstawienia przynajmniej części tych zagadnień, z zastosowaniem
rozmaitych metodologii i perspektyw narodowych, do wskazania nowych
trendów i tematów obecnych w naukowym dyskursie na temat polityki,
społeczeństwa i gospodarki Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki.
Magdalena Lewicka
SPOTKANIE SEKRETARZY KONGRESU
9.01.2018 r.

W siedzibie Towarzystwa Azji i Pacyfiku odbyło się pierwsze w nowym roku
spotkanie sekretarzy V Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Głównymi
tematami zebrania były stan przygotowań do tego największego w
środkowowschodniej części Europy wydarzenia naukowego oraz plan
działania na kilka najbliższych miesięcy. W spotkaniu, które prowadził dr
Adam Marszałek, uczestniczyli: dyrektor Wydawnictwa Adam Marszałek
Iwona Nadolska-Bartosiak oraz sekretarze (od lewej): Kamila Rezmer,
Agnieszka Zakościelna, Daria Ostrowska, Ahmet Burak, Karolina Targus,
Katarzyna Amrozy i Natalia Gburzyńska. V Kongres odbędzie się w Toruniu
w dniach 9-11 maja 2018 roku.
WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTETEM MIKOŁAJA KOPERNIKA
16.01.2018 r.

W trakcie spotkania z dr. Adamem Marszałkiem, prezesem Towarzystwa Azji
i Pacyfiku, JM prof. dr hab. Andrzej Tretyn, rektor Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu, zadeklarował objęcie patronatu nad V
Międzynarodowym Kongresem Azjatyckim. Kontynuacją rozmów z władzami
UMK na temat organizacji tego wydarzenia było spotkanie z prof. dr. hab.
Wojciechem Wysotą, prorektorem ds. współpracy z zagranicą i otoczeniem
gospodarczym, oraz Karoliną Chojnacką, kierownik Działu Współpracy
Międzynarodowej UMK. Pan Rektor zapewnił o aktywnym zaangażowaniu
pracowników Uniwersytetu w przygotowanie piątej edycji Kongresu.
O KONGRESIE W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM
9.02.2018 r.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
odbyło się spotkanie dotyczące przygotowań do V Międzynarodowego
Kongresu Azjatyckiego. Uczestniczyli w nim: Adam Marszałek (prezes Time
Marszałek Group), Jerzy Grochowski (zastępca dyrektora Gabinetu
Marszałka), Edyta Macieja-Morzuch (dyrektor Departamentu Promocji),
Sylwia Tubielewicz-Olejnik (dyrektor Departamentu Współpracy
Międzynarodowej) i Tymoteusz Tymiński (podinspektor w Departamencie
Promocji).
W trakcie spotkania omówiono program Kongresu, jego oprawę medialną
oraz logistykę. Tradycyjnie już Urząd Marszałkowski udziela znaczącego
wsparcia temu ważnemu wydarzeniu, a marszałek województwa Piotr
Całbecki objął nad nim honorowy patronat.
O KONGRESIE I IMPREZACH TOWARZYSZĄCYCH
12.02.2018 r.

Stan przygotowań do V Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego był
tematem rozmowy kierownik naukowej Kongresu prof. dr hab. Joanny
Marszałek-Kawy z gronem jej najbliższych współpracowników. W trakcie
dyskusji omówiono kalendarz imprez towarzyszących części naukowej
Kongresu, takich jak: pokazy filmów azjatyckich, wystawy, promocje książek
czy prezentacje kuchni azjatyckich.
PREZES I AMBASADOR
14.02.2018 r.

O możliwościach wznowienia współpracy Wydawnictwa z Ambasadą Serbii w
Warszawie prezes dr Adam Marszałek rozmawiał z ambasadorem tego kraju
w Polsce JE Nikolą Zurovacem. Pan Ambasador zapowiedział uczestnictwo
w V Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim.
Z DZIEKANEM I PREZYDENTEM O KONGRESIE
16.02.2018 r.

Z ciekawymi propozycjami dotyczącymi problematyki, która będzie poruszana
na V Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim, przybył do siedziby
Towarzystwa Azji i Pacyfiku dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych UMK
prof. dr hab. Jerzy Boehlke. W spotkaniu z prezesem dr. Adamem
Marszałkiem uczestniczył również wiceprezydent Torunia Zbigniew
Rasielewski. Dziekan Boehlke zaproponował udział kierowanego przez
siebie Wydziału w organizacji Kongresu oraz przeprowadzenie we współpracy
z wybranymi uczonymi i studentami panelu poświęconego relacjom
ekonomicznym i naukowym Polski i Chin. Propozycja ta spotkała się z
dobrym przyjęciem ze strony prezesa oraz poparciem jej przez
wiceprezydenta Rasielewskiego.
DYREKTOR MILEWSKI NA KONGRESIE
21.02.2018 r.

Kolejną ważną osobą, która zapowiedziała swój udział w V
Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim, jest Paweł Milewski -
dyrektor Departamentu Azji i Pacyfiku oraz znakomity
dyplomata, pełniący w przeszłości misje w wielu placówkach
zagranicznych, w tym w Pekinie i Australii.
AMBASADOR BANGLADESZU NA KONGRESIE
28.02.2018 r.

Do grona dyplomatów uczestniczących w V Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim
dołączył JE Muhammad Mahfuzur Rahman, ambasador Bangladeszu, który już po raz
trzeci zaszczyci nas swoją obecnością.
AMBASADOR REPUBLIKI KOREI NA KONGRESIE
8.03.2018 r.

Do grona dyplomatów uczestniczących w V Międzynarodowym Kongresie
Azjatyckim dołączył JE Sung-joo Choi, ambasador Republiki Korei w Polsce.
Będzie to pierwsza wizyta Pana Ambasadora na Kongresie od objęcia funkcji
w styczniu 2017 roku.
Zapraszamy na imprezy towarzyszące w ramach V Międzynarodowego
Kongresu Azjatyckiego: