REJESTRACJA
PROGRAM
UCZESTNICY
OFERTA
DLA FIRM
AKTUALNOŚCI
KONTAKT
PUBLIKACJE
O KONGRESIE
LOGISTYKA
O KONGRESIE

Kongres organizowany jest przez Towarzystwo Azji i Pacyfiku oraz Katedrę
Systemu Politycznego RP Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu we
współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-
Pomorskiego, Urzędem Miasta Torunia i Centrum Wsparcia Biznesu w
Toruniu. Poprzednie cztery edycje oraz siedem wcześniejszych konferencji
azjatyckich zakończyły się międzynarodowym sukcesem naukowym i
organizacyjnym, Co roku w naszym przedsięwzięciu uczestniczą setki
naukowców, badaczy, ekspertów i przedsiębiorców zajmujących się
problematyką azjatycką i stosunkami Polski z państwami tego kontynentu na
różnych poziomach kooperacji. Jest to unikalne spotkanie, w czasie którego
obecni są specjaliści z wielu dziedzin, których wspólną cechą, jest
zaangażowanie we współpracę europejsko-azjatycką. Jest to również ważne
wydarzenie międzynarodowe - w Kongresie systematycznie uczestniczą
goście z Chin, Rosji, Indii, Uzbekistanu, Kazachstanu, Malezji,
Azerbejdżanu, Japonii, Pakistanu, Wietnamu, Turcji, Korei Południowej,
Kirgistanu i Gruzji, a także badacze ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec,
Holandii, Francji, Białorusi czy Ukrainy. Od lat Kongres jest ważnym
wydarzeniem w kalendarzu dyplomatycznym - w spotkaniu uczestniczą
ambasadorzy Chin, Rosji, Indii, Malezji, Uzbekistanu, Kazachstanu,
Tajlandii, Indonezji, Pakistanu, Azerbejdżanu, Mongolii, Filipin i Japonii lub
ich przedstawiciele.

Miło nam poinformować, że rozpoczęliśmy przygotowania do V
Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Chcemy, aby stał się on
największym wydarzeniem naukowym w Europie poświęconym szeroko
rozumianej problematyce azjatyckiej. Planujemy, że weźmie w nim udział
ponad 500 osób. Merytoryczna część Kongresu odbędzie się w dniach 10-11
maja 2018 roku, natomiast cykl imprez towarzyszących rozpocznie się w
dniu poprzedzającym Kongres, czyli 9 maja. Kontynuując wieloletnią
tradycję konferencji naukowych skupiających badaczy zajmujących się
współczesną Azją, pragniemy zachęcić do udziału w żywej i
interdyscyplinarnej dyskusji.
KONFERENCJE
III KONGRES
II KONGRES
I KONGRES
GALERIA IV KONGRESU
STRONY INTERNETOWE
POPRZEDNICH KONGRESÓW I KONFERENCJI
Copyright © 2017 WAM  •   All Rights reserved   •   E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
ORGANIZATORZY
PARTNERZY
IV KONGRES