Copyright © 2017 WAM  •   All Rights reserved   •   E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
PARTNERZY


Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz Marszałek Piotr Całbecki
PARTNER STRATEGICZNY KONGRESU
kujawsko-pomorskie.pl

Barbara Budrich Publishers

Barbara Budrich Publishers to niemiecka oficyna wydawnicza o
międzynarodowym zasięgu, mająca swoje biura w Wielkiej Brytanii i
Kanadzie. Utworzona została w 2004 i obecnie publikuje około 120 książek
rocznie, będąc również wydawcą 20 czasopism naukowych.
Publikuje przede wszystkim anglojęzyczne i niemieckojęzyczne praca
prezentujące dorobek nauk politycznych, pedagogiki, gender studies, pracy
społecznej i polityki publicznej, a także socjologii. Barbara Budrich
Publishers otwarte jest na tak na młodych, jak i doświadczonych badaczy.
Dzięki temu oferuje najwyższy standard książek prezentujących wyniki
badań oraz podręczników dla studentów politologii, pedagogiki czy socjologii.
Jest oficjalnym wydawcą Niemieckiego Towarzystwa Nauk Pedagogicznych
(DGfE), blisko współpracuje z Europejskim Towarzystwem Studiów
Międzynarodowych (EISA) i Międzynarodowym Towarzystwem Nauk
Politycznych (IPSA).


International Political Science Association

Międzynarodowe Towarzystwo Nauk Politycznych (IPSA) założone zostało w
Paryżu w 1949 roku pod auspicjami UNESCO. Celem organizacji jest
wspieranie rozwoju badań politycznych na całym świecie oraz tworzenie
powiązań między Wschodem i Zachodem, Północą i Południem. Jej zadaniem
jest stworzenie otwartej i globalnej wspólnoty politologicznej, promocja
współpracy między badaczami z krajów o różnym stopniu rozwoju demokracji
oraz wspieranie wolności badań, bez której nauki społeczne nie mogą
rozkwitnąć. Działania IPSA odzwierciedlają globalną misję stowarzyszenia -
wspiera ponad 50 narodowych towarzystw politologicznych i współpracuje z
Narodami Zjednoczonymi w przestrzeni ich rozwoju.

Światowy Kongres IPSA odbywa się co dwa lata na różnych kontynentach.
System grantów pozwala uczestniczyć w nich przedstawicielom krajów
rozwijających się. Z kolei, komitety badawcze IPSA pozwalają rozwijać
międzynarodową współpracę w ramach poszczególnych subdyscyplin.
Aktywnie organizują one życie naukowe towarzystwa w okresie między
Światowymi Kongresami, wspierając transfer wiedzy, umiejętności i
zasobów między badaczami z różnych krajów. IPSA prowadzi też aktywną
działalność wydawniczą i publikuje „International Political Science Review”,
„International Political Science Abstracts”, „World Political Science” czy
„Participation” oraz tworzy IPSA Portal, który służy za platformę łączącą
politologów z różnych części świata. Towarzystwo organizuje także
metodologiczne szkoły letnie w różnych częściach globu.

Łącząc naukowców z Północy i Południa oraz Wschodu i Zachodu IPSA tworzy
i wzmacnia sieci, na których zbudowana jest międzynarodowa wspólnota
politologiczna. Czyni to nauki polityczne silniejszymi i czyni ich wkład w
debatę publiczną i procesy decyzyjne większym i bardziej znaczącym, a
zarazem zwiększa naszą możliwość zrozumienia świata polityki. IPSA
wspiera więc rolę politologii w efektywnym wykorzystaniu swoich praw
obywatelskich i politycznych przez wszystkich mężczyzn i kobiety na całym
świecie, bez względu na miejsce, w którym żyją.Obserwator Międzynarodowy

„Obserwator Międzynarodowy” (http://obserwatormiedzynarodowy.pl) to
portal poświęcony sprawom międzynarodowej polityki, bezpieczeństwa i
gospodarki. Publikujemy zarówno rzetelne, naukowe lub eksperckie analizy,
jak i reportaże z najdalszych zakątków globu. Wywiady, komentarze czy
opinie znanych publicystów - ufamy, że dynamiczna, żywa forma
zainteresuje szerszy krąg czytelników, rozpalając w nich pasję do
zrozumienia mechanizmów jakie kreuje współczesny świat. W celu
zrealizowania naszych zamierzeń współpracujemy ze środowiskiem
akademickim oraz eksperckim, ale i dziennikarzami czy reportażystami - bez
względu na ich afiliację oraz poglądy polityczne.

Zapraszam Państwa do śledzenia naszego portalu!
Redaktor naczelny, dr Tomasz Lachowski
REJESTRACJA
PROGRAM
UCZESTNICY
OFERTA
DLA FIRM
AKTUALNOŚCI
KONTAKT
PUBLIKACJE
O KONGRESIE
LOGISTYKA
ORGANIZATORZY
PARTNERZY
PARTNER STRATEGICZNY KONGRESU