Copyright © 2017 WAM  •   All Rights reserved   •   E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
PUBLIKACJE

Termin nadsyłania do 30 września 2018 r.
Zapraszamy wszystkich uczestników V Międzynarodowego Kongresu
Azjatyckiego do nadsyłania artykułów naukowych do recenzowanych
monografii poświęconych tematyce azjatyckiej, które tradycyjnie
opublikowane będą w serii wydawniczej Biblioteka Azji i Pacyfiku. Od lat
upowszechnia ona wyniki badań polskich naukowców specjalizujących się w
problematyce azjatyckiej oraz przybliża trendy badawcze w krajach regionu.
Ponad 100 wydanych książek świadczy o niewątpliwej renomie Biblioteki, jej
szczególnej pozycji w polskiej nauce oraz niegasnącym zainteresowaniu
autorów.
Artykuły przyjmowane są przez Komitet Organizacyjny od momentu
zaakceptowania udziału w Kongresie. Propozycje spełniające wymagania
redakcyjne prosimy przesyłać w wersji elektronicznej na adres poczty
elektronicznej: agata@marszalek.com.pl. Na adres ten prosimy także
kierować wszystkie pytania dotyczące zgłoszenia artykułów do monografii
naukowych.
Na naszej stronie internetowej omówione są wymagania redakcyjne dla
artykułów:
1. Polskojęzycznych [link]
2. Anglojęzycznych [link]
3. Rosyjskojęzycznych [link]
Serdecznie prosimy, aby autorzy artykułów szczególną uwagę zwrócili na
style przypisów i wykazu literatury oraz wymogi dotyczące abstraktów i słów
kluczowych. Prosimy także o restrykcyjne przestrzeganie ograniczenia liczby
znaków do 40 tysięcy wraz ze spacjami (dla całego tekstu wraz z abstraktem,
słowami kluczowymi, przypisami i bibliografią). Do artykułu należy dołączyć
też oświadczenie autora o oryginalności pracy i nieuczestniczeniu w innych
postępowaniach wydawniczych oraz informację o autorstwie rozdziału
[Oświadczenie autora 2018]
Uczestników Kongresu serdecznie zapraszamy do publikowania swoich prac
- artykułów naukowych, raportów badawczych, sprawozdań i recenzji książek
- w cenionych czasopismach ukazujących się nakładem Wydawnictwa Adam
Marszałek, publikujących teksty poświęcone studiom azjatyckim.
Monografie naukowe, które współtworzyli uczestnicy IV Międzynarodowego
Kongresu Azjatyckiego ukażą się drukiem w pierwszej połowie przyszłego
roku. Rezultaty obrad w 2016 roku opublikowane zostały w dziewięciu
tomach polskojęzycznych i dwóch tomach anglojęzycznych. Ich tematyka
objęła studia nad polityką i gospodarką Chin, studia japońskie, studia
bliskowschodnie, badania nad obszarem poradzieckim czy politykę turecką, a
także polityczne, prawne, społeczne, gospodarcze i kulturalne wyzwania
współczesnej Azji oraz problematykę bezpieczeństwa regionalnego.
Poniżej prezentujemy monografie naukowe, których powstanie było
rezultatem obrad I, II i III Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego oraz
poprzedzających go siedmiu Konferencji Azjatyckich.
I Międzynarodowy Kongres Azjatycki
VII Międzynarodowa Konferencja Azjatycka
Azja w XXI wieku: wyzwania, dylematy, perspektywy
VI Międzynarodowa Konferencja Azjatycka
Dylematy współczesnej Azji
V Międzynarodowa Konferencja Azjatycka
Czy XXI wiek należy do Azji?
IV Międzynarodowa Konferencja Azjatycka
Współczesna Azja. Polityka, Bezpieczeństwo, Gospodarka i Kultura
III Międzynarodowa Konferencja Azjatycka
Aspekty cywilizacyjne, kulturowe, polityczno-prawne i ekonomiczne
II Międzynarodowa Konferencja Azjatycka
Aspekty cywilizacyjne, kulturowe, polityczno-prawne i ekonomiczne
I Międzynarodowa Konferencja Azjatycka
Azja - polityka, gospodarka, system polityczny
II Międzynarodowy Kongres Azjatycki
OFERTA
DLA FIRM
REJESTRACJA
PROGRAM
UCZESTNICY
AKTUALNOŚCI
KONTAKT
PUBLIKACJE
O KONGRESIE
LOGISTYKA
III Międzynarodowy Kongres Azjatycki
ORGANIZATORZY
PARTNERZY
IV Międzynarodowy Kongres Azjatycki