Copyright © 2017 WAM  •   All Rights reserved   •   E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
REJESTRACJA

Szanowni Państwo

Informujemy, że rejestracja uczestników na V Międzynarodowy Kongres
Azjatycki jest aktywna tylko do 10 kwietnia!


Serdecznie zapraszamy naukowców, badaczy, ekspertów, praktyków i
przedsiębiorców zainteresowanych poniższą tematyką paneli V
Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego:

- Nowy Jedwabny Szlak jako inicjatywa gospodarcza i polityczna;
- Porównanie geopolitycznego potencjału państw azjatyckich;
- Stosunki USA z państwami azjatyckimi w XXI wieku;
- Relacje Unii Europejskiej z państwami azjatyckimi;
- Mocarstwowość państw Azji i Pacyfiku;
- Rozwój ekonomiczny Azji;
- Międzynarodowy kryzys gospodarczy w państwach azjatyckich;
- Polityka gospodarcza w krajach azjatyckich;
- Współpraca gospodarcza Azji i Europy i doświadczenia płynące ze  
wspólnych projektów;
- Budowanie relacji handlowych z partnerami z państw azjatyckich;
- Ekspansja państw azjatyckich na rynku globalnym;
- Dyplomacja azjatycka;
- Bezpieczeństwo wewnętrzne państw azjatyckich;
- Administracja i samorząd terytorialny w państwach Azji;
- Systemy medialne w państwach Azji;
- Problem praw człowieka z perspektywy azjatyckiej;
- System wartości w państwach azjatyckich - tradycja, nowoczesność;
- Tradycja i współczesność w Azji;
- Problemy społeczne w Azji;
- Religie w Azji;
- Polityka historyczna;
- Systemy konstytucyjne państw azjatyckich;
- Kultura i edukacja;
- Architektura bezpieczeństwa;
- Systemy polityczne;
- Systemy partyjne;
- Przywództwo polityczne w państwach azjatyckich.

Organizatorzy zachęcają Uczestników Kongresu do zgłaszania propozycji
własnych, otwartych i zamkniętych, paneli tematycznych.
Kontakt: Natalia Gburzyńska, natalia.gburzynska@op.pl

Referaty wygłaszane mogą być w języku angielskim, polskim i rosyjskim.
REJESTRACJA
PROGRAM
UCZESTNICY
OFERTA
DLA FIRM
AKTUALNOŚCI
KONTAKT
PUBLIKACJE
O KONGRESIE
LOGISTYKA
ORGANIZATORZY
PARTNERZY